НОВИНИ

Църквата „Св. Георги” е раннохристиянски храм, построен на мястото на старо тракийско светилище. Почти няма век, през който да не е била разрушавана и винаги е издигана отново. За нея можем да кажем, че каквото Господ е съградил, не може да се разруши.
През ХVІ в. тя е под юрисдикцията на Цариградската патриаршия, но със султански ферман през 1675 г. е предадена като молитвен дом на арменската църква, като запазва патронното име „Сурп Кеворк” („Св. Георги”). След разрастване на общността и набиране на достатъчно средства през 1828 г. започва строежа на нов храмов комплекс. Той се състои от трикорабна базилика, северен параклис – баптистерий („Св. Вартоломей и Тадей”) и южен параклис с предверие („Св. Стефан”). В двора се помещават училището, читалището, културния клуб и библиотеката.
И до днес този възрожденски комплекс е притегателен център за арменците не само в Пловдив, но и от цяла Южна България. Затова не е случаен фактът, че по време на големите преселнически вълни (1896, 1915 и 1922 г.) арменските бежанци пренасят най-ценните си съкровища от храмовете в Кешан, Одрин, Родосто, Чорлу и Малгара.
В тази изложба са събрани уникални предмети от ХVІ-ти до началото на ХХ-ти век. Църковна утвар, настолни и нагръдни кръстове, потири, мирохранителници и мощехранителници, свещенически колани, стари ръкописни евангелия, требници, султанският ферман за строежа на църквата и много други. Всичко е плод на изкусната работа на арменските майстори-златари – ажурната изработка, филигранната украса и гранулация, богатата инкрустация с полускъпоценни камъни или емайл. С това „съкровище” арменците ни показват не скъпоструващите предмети, пазени ревниво векове наред, а богатство на вярата, която носят в сърцата си и им помага винаги да оцеляват.