НОВИНИ

На 27 и 28 март в Регионален етнографски музей – Пловдив ще се проведе научна конференция с международно участие „Магията или вярата в свръхестественото“. Тя е посветена на 10-та годишнина от кончината на доц. д-р Николай Колев – основоположник на Търновската етнографска школа, дала стотици специалисти, работещи в научни институти, университети, музеи и др.

Темата на конференцията е насочена към изследване на свръхестественото и съответните магически вярвания и практики, които съпътстват човечеството още от праисторията, та до ден днешен. Разбира се, в центъра на проучванията ще бъде поставен въпросът за мястото и ролята на магията в българската народна култура.

В конференцията ще се включат над 40 изследователи, представители на различни университети, научни и културни институти, национални и регионални музеи, училища и др.
Събраните доклади ще бъдат отпечатани в научен сборник, който ще бъде част от поредицата „Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив“, Т. 8.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата.