НОВИНИ

Общо събрание на Клуб "Приятели на РЕМ - Пловдив", което се проведе на 23.02.2016 г.