НОВИНИ

Регионален етнографски музей – Пловдив има удоволствието да Ви покани на авторска фотоизложба на доц. д-р Любомир Цонев със заглавие: „Мегалитни, антични светилища и приемствеността им в християнството”.

Доц. д-р Любомир Цонев от Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков” участва в редица археоастрономически експедиции, чиято цел е да се направи модерна база с GPS-данни за мегалитните паметници на българска територия и да се изучи тяхната азимутална ориентация. Мегалитите в своите две основни форми – менхири и долмени – са най-древните сакрални градежи по българските земи, оцелели в една приемлива степен до днес.

Натрупаният изобилен материал за българските мегалити става основа за голяма фотоизложба. В периода 2009-2010 г. тя се обогатява значително като се запазва общата концепция под заглавие: „Мегалитите на Балканите”. Изложбата е включена като приложение към книгата Л. Цонев „Мегалитите в България”, а през 2013 г. е качена в специализирания сайт www.balkanmegaliths.bgjourney.com.

През лятото на 2014 г. Л. Цонев подготвя нова фотоизложба, озаглавена „Мегалити, антични светилища и приемствеността им в християнството”. В нея се запазва общата тенденция от първата фотоизложба, но значително се обновява съдържанието. В новата изложба мегалитите отново присъстват, но в друга роля и делът им е намален като ударението е поставено върху развитието на античните свети места (включително мегалитни) и свети образи в различни епохи и различни исторически условия, т.е. за приемствеността им с по-късни християнски свети места и свети образи. Изключително многобройните и разнообразни примери за такава приемственост изненадват автора, а вероятно ще изненадат и зрителите. Особено забележителни са случаите, когато каменни релефи на тракийския херос се почитат от християните като образи на Св. Георги. Има и доста икони на Св. Георги, които следват композиционните схеми от релефите на хероса.

Изложбата ще бъде открита на 23 февруари (понеделник) от 17.30 ч.