НОВИНИ

„Български средновековни и възрожденски костюми”

Изложбата ще представи прехода на българския костюм от епохата на Средновековието (ХІІІ – ХІV в.) до Възраждането. Кое е общото между тях? Ще откриете в дрехите, аксесоарите и накитите към празничното облекло.

Може би тази съпоставка ще ни подскаже пътищата на развитие на традиционната носия, кои елементи от владетелското облекло продължават да живеят и се съхраняват до по-късно време. В отделните географски райони се оформят различни типове, което ги прави разпознаваеми и отличими в народностен, социален и възрастов статус. Облеклото също показва вътрешната миграция от един в друг етнографски ареал.

Накитът е една от трудно променящите се вещи. Той носи информация за естетиката, но и за ритуалите и вярванията на епохата. Свързан е с религията, но и с празнично-обредното облекло на дадена група. Накитът е онова тържествено допълнение, което се показва в най-важния и променящ момент от човешкия живот – сватбата. След тази промяна индивидът живее по други правила, с други изисквания, които неизменно се отразяват върху цялостния облик на носията. Едни са накитите за глава, други за украса на тялото, но всички имат ролята да предпазват жената и благополучно да се стигне до продължението на рода.