НОВИНИ

На 18 септември (петък) от 17.30 ч. в Регионален етнографски музей – Пловдив ще се проведе среща във връзка със заключителния етап от реализирането на Проект "ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА: КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ", финансиран от Обединението за гражданско общество в Централна и Източна Европа (CEE Trust).
На срещата ще има представители на НБУ – София, РИМ – Русе и Приятели на музея, РИМ – Стара Загора и Приятели на Старозагорския музей, РИМ – Смолян и Приятели на Смолянския музей, РЕМ – Пловдив и Клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив”.

Програмата включва:
• Среща с медиите
• Представяне резултатите от проекта
• Кратка презентация на всеки Клуб на приятелите
• Премиера на документалния филм, изготвен по проекта
• Учредяване на НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ на Клубовете „Приятели на музеите и културното наследство” (България).