НОВИНИ

На 5 март 2014 г. в РЕМ – Пловдив беше открита изложба, посветена на 130 години от рождението на Божидар Здравков и 75 г. от превръщането на къща Куюмджиоглу в музей.
Изложбата включва вещи, архивни документи и снимки, принадлежали на Божидар Здравков и семейството му, както и музейни експонати от първите десетилетия на ХХ век.
„Аз се занимавах през второто ми кметуване с друга задача – за изграждане и откриване на музей, на който мястото не може да бъде другаде, освен в Стария град. В този музей да съберем, докато не са изчезнали, всякакви исторически, културни, етнографски материали – всичко свързано с живота на града през нашето Възраждане, в това число покъщнина, сечива, оръдия, дрехи, портрети и др.“.
Из „Моето второ кметуване“
На 22 октомври 1938 г., по инициатива на кмета Божидар Здравков, Пловдивската община и Министерството на народното просвещение подписват Протокол за уреждане на музей в „просторната и забележителна по своята архитектура и старинния си вид къща на А. Куюмджиоглу“. През 1939 г. е създадена Общинска къща-музей, в чиито фондове влиза и голяма част от имуществото, събрано от Стою Шишков за Окръжния етнографски музей. През същата година под вещото ръководство на арх. Христо Пеев започва цялостен ремонт на бъдещата музейна сграда.
Неоценима е заслугата на Божидар Здравков както за възстановяването на музея, така и за намирането и уреждането на новия музеен дом – най-красивата и уникална къща в Стария град, която „сама по себе си представлява музей“.
Днес къщата на Аргир Куюмджиоглу е национален паметник на културата, който вече 75 години съхранява и представя най-богатата етнографска колекция извън столицата.