НОВИНИ

Изложба „Знаци на времето” (с експонати от фонда на РЕМ – Пловдив и такива, събрани от Клуба на приятелите на музея). Експозицията представя старинни лампи и часовници от заможните пловдивски домове в края на ХІХ и началото на ХХ век. Тя се явява илюстрация на историята на осветитителните прибори, както и старите и по-нови начини за измерване на времето. Тема, еднакво интересна, както за музейните работници, така и за приятелите на РЕМ – Пловдив.