НОВИНИ

Изложбата включва 100 едроформатни снимки на Крум Савов (1882 – 1949), правени в южните български земи. Кадрите носят духа на първите десетилетия на ХХ век, те са вълнуващ разказ за природата и времето, за хората и съграденото от тях.
През 1902 г. Крум Савов открива в Чепеларе първото фотографско ателие в Родопите. Отначало той трябва да се пребори с предразсъдъците, защото първите му клиенти „со страхом се кадросвали“ и после да се наложи като професионалист в тази нова област. Скоро ателието се оказва тясно за търсещия му дух. Задянал на гръб фотоапарата и носейки в ръце тежките сандъци, той заедно със народоука Стою Шишков предприема дълги преходи из планината. С безпогрешен усет той успява да улови характерното за всеки обект.
Снимките, оставени от Крум Савов, са ценен материал както за историята на фотографското изкуство у нас, така и за бита, душевността и културата на населението от Родопите и Тракия, разделено от новите политически граници. Обективът му запечатва красиви природни пейзажи, самобитни архитектурни композиции, старинни народни празници и обичаи или местата на значими исторически събития. Така фотографът изгражда цяла мрежа от важни обекти на културното наследство. Много от тях се намират от двете страни на нашата южна граница. Днес, един век по-късно, се надяваме границата да остане само географско понятие, което да свързва, а не да разделя хората от двете страни.