НОВИНИ

Авторите имат идея да представят една различна трактовка на вечните символи и орнаменти, като в творбите си запазват връзката с традицията, независимо дали те са създадени от тъкан или мъниста.
Орнаментите придобиват ново значение чрез авторските търсения, разчупена е рамката за композиция, ритъм и цвят. Тази свобода води до създаване на собствен стил, където познатите и изконни закони на занаята са основата, а авторският поглед е това, което ни позволява да ги разпознаем благодарение на тяхната неповторимост. Чрез завършените платна или накити авторите успяват да ни предадат своето виждане за тайнството, растежа, зрeлостта и мъдростта, които са неизменна част от жизнения цикъл, а също са и втъкани в идейната концепция на тази изложба.

Изложбата ще гостува в РЕМ - Пловдив от 1 юли до 30 юли 2013 г.
Заповядайте при нас!