НОВИНИ

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

представя

„Мильо Маринов Балтов. Романтичният образ на вярата. 150 години от рождението на художника“

изложба на Исторически музей - Стрелча

На 6 април от 18:00 ч. в Регионален етнографски музей – Пловдив ще се състои откриването на изложбата на Исторически музей – Стрелча „Мильо Маринов Балтов. Романтичният образ на вярата. 150 години от рождението на художника“.

Изложбата представя картини на художника Мильо Маринов Балтов, който е една от интересните фигури в сферата на академичното църковно изкуство от началото на ХХ в. Той е образован в най-добрите традиции на европейското изкуство, негов наставник е Ярослав Вешин, с когото идват прогресивните идеи от Европа. Това си проличава в отношението към изразителността на линията, изграждане на триизмерност, интерес към пластичността и обема, търсене на ефектно осветление, стремеж към изискана класическа композиция и поза и т.н.

Художествено-декоративната дейност на художника съвпада с подема в храмовото строителство след Освобождението, движено от стремежа да се придаде колкото е възможно по-представителен вид на новостроящите се църкви. Образите в светската живопис, рисувани от Балтов носят чертите на духовността, на божественото.

Името на художника и общественика Мильо Маринов Балтов неизменно присъства в културния живот на град Стрелча, не само като представител на известен род и един от кметовете на града. То е живо и чрез иконите и стенописите в катедралния храм-паметник „Св. Арх. Михаил“, както и чрез колекцията на Историческия музей, в чийто фонд се съхраняват 27 негови произведения. Множество декоративни и иконописни творби в храмовете от пазарджишкия и пловдивския регион също носят неговия подпис.

Настоящата изложба се осъществява в сътрудничество със Софийска градска художествена галерия, филиал „Васка Емануилова” и Милко Тодоров Балтов, Художествена галерия „Станислав Доспевски”, Пазарджик, Църковно настоятелство при храм-паметник „Св. Арх. Михаил”, гр. Стрелча и частни колекционери

Заповядайте!