НОВИНИ

Росица Чуканова, чието име носи клубът от създаването си през 1968, е известна българска везбарка, която заедно с проф. Христо Вакарелски издирва и съхранява българската шевица. В него през годините са преминали много жени с различна професия, на различна възраст и с различни интереси, но обединени от желанието да издирят, съхранят и предадат на поколенията след тях красивата българска шевица. По думите на жените-везбарки от Пловдивския клуб, интересът им към българската шевица е още докато са били деца и сега техните деца също продължават традицията.
Колективът като цяло е носител на множество награди от регионални и национални фестивали на народно творчество, участвал е в множество изложби в Пловдив, страната и чужбина: Русия, Полша, Франция, Унгария, Германия и т.н. Оцелял и продължава дейността си и до днес, най-вече заради любовта на българката към всичко красиво.