НОВИНИ

На 14.06.2021 г. се проведе Специалното общо събрание на Сдружение "Клуб приятели на РЕМ - Пловдив".

Радваме се, че успяхме да се съберем тази година и да обсъдим въпроси, свързани с удължаване на мандата и начина на избиране на Управителния съвет.
Мандата на УС беше подновен за нови четири години и за председател беше преизбран Васил Караджов. Бяха приети нови членове и обсъдено създаването на група на клуба във Fecebook и качване на кратка информация за настоящите членове на сайта.