НОВИНИ

Изложбата „Знаци на времето“ на Регионален етнографски музей - Пловдив гостува на Исторически музей – Асеновград

Водещо място в концепцията на изложбата, заема идеята за времето и методите за неговото осмисляне структуриране и измерване. Всяка епоха е имала своята специфична представа относно същността на времето и способите за неговото измерване. От древни времена хората, не просто съществували във времето, но се опитвали да осмислят неговата същност.

Можете да разгледате изложбата в ИМ – Асеновград до края на месец септември.