НОВИНИ

С огромна радост ви съобщаваме, че Регионален етнографски музей – Пловдив получи от Община Пловдив къща в Стария град за безвъзмездно ползване. Там ще се експонират част от нашите богати колекции и ще създадем музейно-образователен център.

По предложение на заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов, Регионален етнографски музей – Пловдив, утвърдена научно-образователна институция и притегателен център за културен туризъм, получи една допълнителна сграда, която ще стопанисва от днес безвъзмездно.

Имотът е със статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с местно значение и се намира на ул. „Съборна“ № 20 в Стария град. Той е с обща площ 223 кв. м., която включва сграда на 2 етажа, със застроена площ 129 кв. м. и полуподземен етаж и тавански етаж – 65.90 кв. м.

Със своя заповед от 3 февруари 2021 г., Кметът на Пловдив Здравко Димитров предоставя безвъзмездно за управление на Регионален етнографски музей – Пловдив имота, който ще бъде ползван за експонирането на част от нашите богати етнографски колекции, както и за създаването на музейно-образователен център. По този начин се реализира една отдавнашна мечта на музейната колегия за допълнителна експозиционна площ.

„Сърдечно благодаря на Кмета на Пловдив Здравко Димитров и на заместник-кмета Пламен Панов! Днес е един щастлив ден за нашия музей, който както знаете е утвърдена институция със столетна история и сериозен принос за съхранението, изследването и представянето на българските традиции. Благодарим за подкрепата на общината, както и за подкрепата на всички приятели на музея. Горди сме, че и днес музеят продължава родолюбивата идея, с която е бил основан, като спомага за развитието на културата и популяризирането на българското културно-историческо наследство“ – Доц. д-р Ангел Янков, директор на РЕМ – Пловдив.