НОВИНИ

Щастливи сме да споделим с вас, че Регионален етнографски музей – Пловдив спечели награда „Наследство“ в раздел „Образователна инициатива 2019“ на Сдружение „Български музеи”. Образователната програма „В Етнографския музей“ „живее“ свой живот още от 2007 г., като нееднократно е надграждана и обновявана. Възрастовата група, към която е насочено занятието е 1 – 4 клас, но са разработени и варианти за ученици 5 – 7 клас.

В образователната програма са включени темите: „Що е то етнография?“, „Селско стопанство“, „Занаяти“, „Облекло и тъкани“, „Музика“, „Празници и обичаи“, „Изкуство“. Основната задача е да се предаде знание за Българското Възраждане.

Сигурни сме, че някои от децата, участвали в заниманията, в бъдеще ще се върнат като доброволци, специалисти, дарители или просто съратници и съидейници.

Наша цел е да се разкрият отговорите на въпросите „Как се учи в музей?“, „Защо да го посетим?“. Малчуганите се вълнуват; участват в решаването на казуси; усещат как тече историческото време; научават се да ценят значимостта на отминали периоди. Нашите специалисти използват мултидисциплинарен подход в образованието, като по този начин децата работят и търсят „своето“ сред множеството „чуждо“ знание.

Благодарение на нашата малка книжка „В Етнографския музей“ учител от ОУ „Антим Екзарх І“ в Пловдив, спечели първа награда „Константин Величков“ на Министерство на образованието и науката за „Най-добър урок в музей“ за учебната 2018/2019 г.

Ще очакваме малките си приятели отново след като приключи изолацията и всички бъдем здрави!!!