НОВИНИ

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

има удоволствието да Ви покани на документалната изложба

„Бистришките баби. Архаичният двуглас – мост във времето“


На 18 май 2019 година – Международния ден на музеите, от 18 часа в Етнографски музей – Пловдив, посетителите, ще имат възможност да бъдат съпричастни на изпълненията на Бистришките баби – изпълняваща архаичен двуглас певческа група, вписана в Представителния списък на ЮНЕСКО на елементи на нематериалното културно наследство. В подходящата среда на възрожденската къща, в която се помещава Музеят, певческото изкуство на жените от Бистрица, за пореден път ще докаже своите високи стойности, съхранявани през столетията и адресирани в днешния ден към съвременния човек. Изпълняваните архаичните песни отвеждат днес към зората на човешката цивилизация, но и показват как важните за човечеството културни ценности преминават във времето, предавайки се от поколение на поколение, като изграждат устойчиви представи.

Представянето in viva voce на феномена на Бистришките баби, съпътствано от документална изложба, предоставя уникална възможност за посетителите: да проникнат в същината и дълбоките корени на една древна култура – неразривна част от европейската, каквато е българската; да усетят как древните културни корени транслират стойности в моделирането на новата култура. Ситуирана във възрожденската градска урбанна визия, предлагаща прекрасната, построена през 1847 г. къща на Аргир Куюмджиоглу, виртуозно изпълнената архаична песенност на Бистришките баби, се превръща в пулсиращ механизъм, отворен за и към културните пространства на Европа, но ревниво пазещ традиционните ценности, върху които модерната култура на българите стъпва. Какво по-ясно послание за света, отправено от Европейската столица!

Събитието е част от дейностите, отбелязващи Европейската културна столица Пловдив 2019