НОВИНИ

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

Има удоволствието да Ви покани на изложбата


„ПО ШЕВИЦИТЕ ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ…“

Експозицията включва представителна извадка от фондовете на 4 музея – Регионален етнографски музей – Пловдив и регионалните исторически музеи в Бургас, Смолян и Шумен. Тя отразява различните видове везбени украси с техните регионални етнографски характеристики. Експонирани са както единични шевици, така и цели елементи от традиционната народна носия – ризи, престилки, кърпи за глава.

Етнографският фонд на Регионален исторически музей – Шумен притежава богата колекция от шевици не само от Шуменския край, но и от други етнографски райони на страната. Началото на събирателната дейност е поставено още през 30-те г. на ХХ в. Открояват се месалните шевици от Провадийско. Месалите са кърпи, които се поставят на омъжени жени при специален обред, изпълняван в някои от селата.
Регионален етнографски музей – Пловдив показва част от колекция от 217 шевици, постъпили като дарение от г-жа Елена Тодорова преди няколко години.
Характерните везбени мотиви за рупската, загорската и тронкската етнографски групи представя РИМ - Бургас.

Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян също допринася за колоритната експозиция. В Родопите шевиците са неизменен елемент от украсата на някои сватбени обредни кърпи. Квадратни или правоъгълни по форма, те са предназначени за завиване на разменяните между годеници и младоженци дарове, за покриване ръцете на младоженката и като поводник при извеждането ѝ от бащиния дом. Интерес предизвиква и обредната сватбена забрадка, наречена ръченик.
За малките посетители, както всеки път, е предвидена образователна изненада. В детския кът към изложбата те имат възможност да оцветят по образец от витрините или да нарисуват свои везбени мотиви, както и да подредят тематичен пъзел.
Изложбата е реализирана по проект към Министерството на културата, част от който е и издаването на тематичен каталог.
Заповядайте на официалното откриване на изложбата „По шевиците ще ги познаете“ на 20 ноември (вторник), 2018 г. от 12:30 ч. в Регионален етнографски музей – Пловдив!