НОВИНИ

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

Проект по европейска доброволческа служба (ЕДС) програма Еразъм +, осъществяван в България от приемаща организация Асоциация НЕОТОН България (акредитирана организация по ЕДС) в партньорство с
Регионален етнографски музей – Пловдив


Проектът включва активно участие на доброволец от европейска държава в дейностите на РЕМ – Пловдив, свързани с честването на 100-годишния юбилей на музея. Европейската доброволческа служба е част от Еразъм програмата за младежи между 17 и 30 години, финансирана от Европейския съюз. То е свързано с общата целева рамка на Еразъм за обучение, но е специализирана върху доброволчеството.
Целите на проекта са свързани с повишаване на информираността на местната общественост за възможностите, които предоставя програмата Еразъм + за младите хора. Други цели на проекта са взаимното сътрудничество, като този стаж би подобрил някои от ключовите компетенции на доброволеца и личностните му умения, като това ще му осигури и по-добра позиция за развитие на комуникационните му умения и професионалното му развитие в областта на музеологията. Той ще има ментор от посрещащата организация и наставник в музея.
Доброволецът ще подпомага музея в дигитализацията на движими културни ценности, подготовка на събития, включени в културния календар на музея – административни, логистични и други, посрещане на организирани групи в музея, изнасяне на беседи на английски език, търсене и осъществяване на контакти с подобни институции и организации, два пъти в месеца ще оказва помощ за провеждането на събития в Община Асеновград и Исторически музей – Асеновград. Ще организира и участва в срещи с млади хора в средни училища и университети, ще участва в информационни срещи за възможностите, които Еразъм + и Европейската доброволческа служба предлагат. Ще участва в поддръжката на интернет промотирането на дейностите на музея, както и в дейностите на клуб „Приятели на РЕМ – Пловдив“.
Доброволец по проекта е Карин Смоукърс от Холандия. Тя има образование в областта на историята и връзките с обществеността. Пътувала е в много различни европейски страни и има богат опит с планирането и организацията на културни събития и работата с млади хора.