НОВИНИ

УС на Клуб “Приятели на РЕМ – Пловдив” съобщава на своите членове, че на 17 февруари 2011 г. от 17.30 часа в големия салон на Регионален Етнографски музей – Пловдив ще се проведе ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ.

Дневен ред:
1. Отчет за дейността на УС през 2010 г.
2. Избор на нов Управителен съвет
3. Разни

Желателно е присъствието на всички членове на Клуба.