НОВИНИ

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

представя изложба по случай 100-годишния си юбилей

МУЗЕЯТ
СТОпан на наследството


Регионален етнографски музей – Пловдив вече отброи 100 лета. Възникнал като мечта на големия родоповед, общественик, книжовник и етнограф – Стою Шишков, днес той съхранява хилядолетна история и колекции с изключителна национална стойност. Години наред фондовете са попълвани с ценни експонати, които ни разкриват богатството на народната култура.

Музеят разполага с шест фонда, включващи над 50 000 културни ценности. В него са запазени вещи, принадлежали на някои от най-видните за България и българите личности, свързали живота си с Пловдив. Сред тях са имената на Митрополит Паисий Пловдивски, Натанаил Охридски, Атанас Самоковлиев, Божидар Здравков, Ангел Букорещлиев, Иван Мърквичка, Недко Каблешков и други.

На музея като институция се пада задължението и отговорността да опазва това, което ни е завещано от нашите предци. В продължение на десетилетия специалистите обогатяват музейните фондове, за да може съхраненото в тях да бъде предадено на бъдещите поколения.

Традицията продължава да живее чрез музейните колекции. Сред тях се открояват: пастирска дърворезба, шевици, музикални инструменти, обреден реквизит, медни съдове, накити, традиционни и градски костюми, мебели и интериор, оръжия и църковна утвар. Всяка една от тях разказва истории за отминали времена, които илюстрират бита, културата и моралните норми на тогавашните люде.

Движимите културни ценности в музея са част от нашето богато наследство. Много често в тях е заложена определена символика. От една страна, те са носители на плодородие и благоденствие, а от друга имат апотропейни функции, които пазят човека от зловредни влияния. Например, шевицата и накитите се свързват с жената, а оръжието и маската – с мъжа. Змеят може „да осигури“ урожая или пък да защитава от природни бедствия дадено селище и неговото землище.

Нашият музей също има свой змей-стопан, който бди над него и го брани от бурите на времето. От висотата на своите 100 години Музеят с право може да се нарече „живата памет“ на поколенията. Той претворява наследството в разказ, който свързва с невидима нишка минало, сегашно и бъдеще.

Изложбата „СТОпан на наследството“ ще продължи от 20 април до 31 май.

Заповядайте!