НОВИНИ

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ

Ви кани на гостуваща изложба от Регионален исторически музей – Видин

ОРНАМЕНТИРАНИ ПЛЪСТЕНИ КИЛИМИ ОТ ВИДИНСКО

Плъстените изделия са характерни за бита и културата на номадските народи от най-дълбока древност. Това е и най-старият начин за правене на тъкани, за който не е необходимо оборудване или сложни технологии. Плъстите са нетъкана материя, произведена от разчепкана овча вълна, подложена на влага, топлина и натиск. Този процес е открит още преди 8000 г. пр.н.е., далеч назад в палеолита, когато земята е била покрита с ледници. Българската народна материална култура е съхранила някои традиционни начини за изработване на плъстени изделия, сред които особено място заемат орнаментираните килими.

Видинските орнаментирани плъстени килими са малки по размер. Те са предимно правоъгълни, но има и квадратни. В цветово отношение плъстите са с бял фон и тъмни орнаменти, или тъмен фон и светли орнаменти. В някои редки екземпляри са използвани допълнително и други цветове: червен, розов, оранжев. Върху видинските плъсти присъстват важни символи, които носят основния идеен замисъл на композицията и разкриват същността на предмета. Върху такава плъст на лицевата или опаката ѝ страна, освен инициали, имена и дати, се срещат символични и магически изображения, явно свързани с благопожелания към брачната двойка.

Преди два-три века този начин за производство е изоставен във Видинско. Възприета е практиката първо да се изтъче дебелият плат, а после да се занесе на тепавицата. Така се получава много здрав материал, по-лек и по-лесен за поддръжка.

Майсторите, изработващи плъсти във Видинския край, до първата половина на ХХ в. били предимно от Шишенци, Бойница, Грамада и Кулско, а плъстите в колекцията на РИМ – Видин са предимно от селата Покрайна, Неговановци, Сланотрън, Кутово.

Заповядайте на официалното откриване на изложбата в РЕМ – Пловдив от 18:00 ч. на 10 май 2016 г.! Изложбата ще продължи до края на месец юни.