ЗА КОНТАКТИ

Седалище и адрес на управление:
4000 – Пловдив, ул. “Д-р Ст. Чомаков” № 2

Председател на УС: Теодор Пеев
тел. за контакт: 0878 185 480
Е-mail: priyateli_rem@abv.bg

Технически секретар: Лора Христозова
тел. за контакт: 032/ 62 63 28, GSM 0879 669 929